Tag Archives: Photoshop Online

ADOBE THỬ NGHIỆM PHOTOSHOP STREAMING CHẠY TRÊN TRÌNH DUYỆT CHROME

Trước đây chúng ta nghe tin hãng Adobe đang phát triển một phiên bản Photoshop chạy trên nền web và thật ra đó chính là chạy trên Chrome. Hiện nay hai công ty Adobe và Google đang làm việc với nhau để phát triển nó, gọi là Photoshop Streaming, máy tính của người dùng không […]