Tag Archives: Nhận thi công lắp đặt Tiến trình Cửa cổng cắt laser với nhiều kiểu mẫu mã kiểu dáng

Nhận thi công lắp đặt Tiến trình Cửa cổng cắt laser với nhiều kiểu mẫu mã kiểu dáng

QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG CẮT GIA CỬA CỔNG SẮT 1. Lúc có yêu cầu lắp đặt Cửa Cổng Cắt Laser, khách hàng cần bản vẽ Autocad hoăc Corel 2. Đưa file bản vẽ, số lượng và yêu cầu chất liệu về thành phẩm. chuyển về địa chỉ mail:duynhatcokhi@gmail.com 3. Công ty tiếp đến gửi lại […]