Tag Archives: Domain Name

SẼ CÔNG KHAI DANH SÁCH TÊN MIỀN CẤM CHUYỂN NHƯỢNG

Bộ TT&TT đang hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá. Dự kiến sẽ công khai danh sách tên miền cấm chuyển nhượng. Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng vừa chủ trì cuộc họp sáng ngày 17/9/2014, tại trụ […]