Tag Archives: Chip Intel

INTEL HỢP NHẤT BỘ PHẬN SẢN XUẤT VI XỬ LÝ MÁY TÍNH VÀ DI DỘNG

Intel sẽ hợp nhất bộ phận sản xuất vi xử lý dành cho máy tính cá nhân (PC) và thiết bị di động thành một, sau khi hãng sản xuất vi xử lý này nhận thấy rằng ranh giới giữa PC và thiết bị di động đang dần trở nên bị xóa mờ. 2 bộ […]