[INFOGRAPHIC] KÍCH THƯỚC CÁC HÌNH ẢNH TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Thiết kế những hình ảnh như avatar, cover, banner cũng rất quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu trên Mạng xã hội.

Dưới đây sẽ là các kích thước phù hợp cho việc thiết kế hình ảnh trên các kênh như Facebook, Twitter, Google plus, Youtube, Pinterest & LinkedIn.