ADOBE THỬ NGHIỆM PHOTOSHOP STREAMING CHẠY TRÊN TRÌNH DUYỆT CHROME

Trước đây chúng ta nghe tin hãng Adobe đang phát triển một phiên bản Photoshop chạy trên nền web và thật ra đó chính là chạy trên Chrome.

Hiện nay hai công ty Adobe và Google đang làm việc với nhau để phát triển nó, gọi là Photoshop Streaming, máy tính của người dùng không cần phải cài Photoshop, chỉ cần có trình duyệt Chrome và cài thêm một extension là đủ.

Vậy Photoshop Streaming hoạt động như thế nào? Cụ thể: Adobe sắp đặt một máy chủ trung tâm, trên đó có cài sẵn Photoshop CC 2014, máy chủ này sẽ gửi hình ảnh giao diện đến trình duyệt Chrome của người dùng, tạo cho họ cảm giác như đang dùng Photoshop thật. Từ đó, mọi thao tác chỉnh sửa ảnh của người dùng trên Chrome sẽ được gửi ngược lại lên máy chủ để xử lý cho nên máy tính của họ không cần phải có cấu hình cao, toàn bộ các công việc chỉnh sửa ảnh đều được thực hiện trên máy chủ rồi gửi kết quả về lại cho trình duyệt hiển thị. Nói cách khác, Chrome sẽ đóng vai trò như một công cụ điều khiển Photoshop từ xa.

Hiện Adobe và Google đang cho chạy thử nghiệm Photoshop Streaming tại các học viện để phục vụ mục đích giáo dục. Tại đây, máy tính của các trường không cần phải có cấu hình mạnh để chạy Photoshop, nó giải quyết được vấn đề cấu hình máy nhưng kèm theo đó cũng có một số hạn chế nhất định, ví dụ như chức năng chưa đầy đủ (chức năng in ảnh, xử lý ảnh 3D) và chỉ làm việc được với các file lưu trên Google Drive. Tuy nhiên Adobe cho biết trong tương lai họ sẽ hỗ trợ thêm nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây khác.

Theo tinhte